Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 

Vertrouwenspersonen

De kerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is in een gebroken wereld helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit.
Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Dan kun je contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen of met Het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties.

Interne vertrouwenspersonen
De Hervormde gemeente in Herwijnen wil graag een veilige kerk zijn. In onze gemeente zijn Jilis van Kuilenburg, Hanny van der Meijden en Amanda de Bruin als interne vertrouwenspersonen aangesteld door de kerkenraad. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn neutraal en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie.

Bespreekbaar maken
De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) misbruik en ongewenst gedrag binnen onze kerk.
Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijv.:
- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten


Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon verleent mensen met vragen of problemen, zoals hierboven geschetst, eerste opvang.
De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn.
Hij/zij kan helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen.
De vertrouwenspersoon mag met die informatie niets doen zonder uw/jouw uitdrukkelijke toestemming.

De vertrouwenspersoon moet zich houden aan de volgende instructies:
Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad.
Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden uit het netwerk of kerkenraad.
De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig. Hij/zij kan overleggen met het netwerk van vertrouwenspersonen.
Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor.
Bij eventuele vervolgstappen wordt u of jij verder begeleid door Het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Het Meldpunt is gespecialiseerd op dit gebied.

De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen. Als u of jij je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kun je contact opnemen met:

Contact vertrouwenspersonen Hervormde kerk Herwijnen:

Jilis van Kuilenburg

0418-581267

nhkherwijnenvtpjilis@gmail.com

Hanny van der Meijden

06-29606203

nhkherwijnenvtphanny@gmail.com

Amanda de Bruin 

06-55323121

nhkherwijnenvtpamanda@gmail.com

(NB nhk = nederlands hervormde kerk / plaatsnaam / vtp = vertrouwenspersoon / naam@.. )
 
Ook hangt in de gang van het kerkelijk centrum (net voor de deur naar de grote zaal toe) een witte brievenbus voor degene die niet wil of kan mailen/bellen. U kunt een briefje in deze bus doen. Deze brievenbus zal 1x per week door één van de vertrouwenspersonen gecheckt worden (niemand anders heeft de sleutel). Schrijf op het briefje altijd uw/jouw naam, zodat we weten van wie de melding is.

Meldpunt Misbruik
Mocht je anoniem met iemand willen spreken over dit onderwerp dan kun je ook rechtstreeks bellen naar het Meldpunt Misbruik.
Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De interne vertrouwenspersonen fungeren als contactpersoon voor Het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact Meldpunt Misbruik:
www.meldpuntmisbruik.nl | info@meldpuntmisbruik.nl |
telnr.  06 810 801 17 (ma-vrij 9:00 – 17:00)

terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.