Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Jeugd

Jeugd


Door het jeugdwerk willen we ook kinderen en jongeren bij de Bijbel en het geloof betrekken. Het jeugdwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

Creche
Zondagsschool
Interactieve catechese
Belijdeniscatechisatie
Clubs
Jeugdactiviteiten Haaften, Hellouw en Herwijnen
Jeugdraad
Start- en slotzaterdag


Creche
Elke ochtenddienst is er opvang voor de kinderen tot 4 jaar, samen met de kinderen van de Gereformeerde Kerk. De opvang is in het schoolgebouw van de Brede School aan de Achterweg 35 in Herwijnen. De oppas wordt verzorgd door leden/ouders van de beiden kerken. Namens de Hervormde Gemeente is Leontien van Arkel contactpersoon (tienarkel@hotmail.com)

Zondagsschool Bethel
De zondagsschool is er voor kinderen die de basisschool bezoeken. Het is de bedoeling dat zij op hun eigen wijze en op hun eigen niveau in aanraking komen met het Evangelie door verhalen uit de Bijbel te horen en aan de hand daarvan een werkstukje te maken. Daarnaast wordt een psalmvers geleerd - of een gedeelte daarvan door de jongsten - dat in de morgendienst op zondag als aanvangslied wordt gezongen in de kerk. De te leren psalm wordt in het kerkblad aangegeven. Ook besteedt de zondagsschool aandacht aan de zieken in de gemeente in de vorm van het sturen van een kaart of een tekening. In principe gaat de zondagsschool in de vakanties door. De zondagsschool wordt gehouden in de ruimten van het kerkelijk centrum op de zondagmorgen tijdens de eredienst. De kinderen zijn het eerste gedeelte van de dienst in de kerk en gaan tijdens het orgelspel voorafgaande aan de psalm / het lied voor de verkondiging naar hun eigen samenkomst. Zij komen tijdens het orgelspel voorafgaande aan de slotzang terug in de kerk.

Voor informatie:
Kinderen van 4 -12 jaar (zondagmorgen tijdens de eredienst
Annette Blom-Ruitenburg Achterweg 55
4171 BA  Herwijnen
06-49631310
Jannieke de Bruin Achterweg 97
4171 BB Herwijnen
06-82351522

Interactieve catechese
De geloofsopvoeding van onze jongeren krijgt gestalte in onze gezinnen, op school en vanuit de gemeente. Dat laatste krijgt mede vorm door de catechisatiebijeenkomsten, wekelijks in het winterseizoen, waarbij de bijbel centraal staat. De catechisatiebijeenkomst duurt zo’n 45 minuten en is onderverdeeld in leeftijdsgroepen: 12-13 jaar, 14-16 jaar en 17+. Tijdens de catechisatiebijeenkomst nemen we onderwerpen door zoals het geloof, de doop, het heilig avondmaal, de geboden, de eredienst en het gebed. Maar ook komen er maatschappelijk relevante vragen en onderwerpen aan de orde en richten we ons op de actualiteit van de dag. Er wordt gebruikgemaakt van materiaal van onder meer de HGJB. In de lessen voor de 17+ groep worden ook onderwerpen besproken die te maken hebben met het doen van belijdenis. Daar gaan we vervolgens uitgebreider op in tijdens de belijdeniscatechisatie ter voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof.
De catechese is interactief. In alle groepen is veel ruimte voor gesprek en het stellen van vragen. Daarbij willen we samen ontdekken wat God voor jou wil betekenen. Om te leren geloven in deze tijd en deze wereld en om toegerust te worden tot een verantwoorde levenshouding als lid van Christus' Kerk.
Voor het goed volgen van de catechese is het belangrijk dat ook thuis het een en ander wordt voorbereid. De ouders spelen hierin een belangrijke rol door de onderwerpen samen met hun kinderen te bespreken. Het lesboekje gaat elke week mee naar huis.
Als je nog niet deelneemt aan één van de groepen, neem dan contact op met de jeugdouderling:
Alex Ruitenburg
alexenmarleen@live.nl
Kolstraat 32
4171 CZ  Herwijnen
0418-582439

Aanvangstijd en plaats van de catechisatie:
Groep Leeftijd Plaats Aanvang
1 12-13 jaar Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 Maandag 19.00 uur
2 14-16 jaar Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 Maandag 20.00 uur
3 17+ Kerkelijk Centrum, Waaldijk 139 Zondag 20.00 uur

Gedurende de schoolvakanties is er geen catechisatie.
 
Belijdeniscatechisatie
Het uiteindelijke doel van het volgen van de belijdeniscatechese, is het in het openbaar afleggen van belijdenis van het geloof. Als daar meer dan één seizoen voor nodig is, wordt u / jou die tijd van harte gegund. Nadenken over het geloof en dingen willen leren over het geloof zijn belangrijk, maar belijdenis doen gaat daar bovenuit. Het gaat uiteindelijk om de belijdenis van het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus. Het geloof in Hem, waarover we ons hele leven blijven leren. Belijdeniscatechese gaat dan ook niet alleen om 'leren', maar vooral om het luisteren naar God Woord, om Jezus Christus te belijden als onze persoonlijke Zaligmaker. Dat geloof zal geen perfect en volkomen geloof zijn. Hier op aarde is alles maar 'ten dele' en onvolmaakt. De Heere Jezus zegt: 'Ik heb voor u/jou gebeden, dat je geloof niet ophoudt' (Lukas 22:32). Wie over deze en andere zaken verder wil praten, wees hartelijk welkom!
Ook ouderen, die er tot op heden niet toe konden komen hun 'ja'-woord te geven, worden hartelijk uitgenodigd. De Heere is het waard dat wij ons hart en leven Hem geven!
Aarzel je, aarzelt u nog? Bel of mail met ds Roseboom of met de technisch scriba.
Ds. Roseboom
wmroseboom@gmail.com
0418-581505
06-14600988 
Dik de Joode
scriba@nhkherwijnen.nl
06-20047902

Als gemeente hebben we samen de verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van jongeren en ouderen. Daarvoor vragen we uw voorbede voor de predikant bij het voorbereiden en geven van dit 'kerkelijk onderwijs'.

Jeugdclubs
De clubs zien het als hun opdracht te vertellen van de Heere Jezus en Zijn werk voor kinderen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor spelletjes, knutselen en andere leuke dingen. Met het club- en jeugdwerk worden ook vriendjes en vriendinnetjes in aanraking gebracht met kinderen en jongeren van de gemeente en met de waarde van het Evangelie. Ook de kinderen, die niet gewend zijn naar de kerk te gaan zijn hartelijk welkom. Hieronder staat een overzicht van onze clubs en de bijbehorende contactpersonen. Schiet haar of hem eens aan of kom eens kijken! Afwijkende tijden, plaatsen en onderwerpen staan vermeld in het kerkblad.

Club groep 4, 5 en 6
Dinsdagavond, om de week bij de Hervormde en Gereformeerde kerk, van 18:30 - 19:30 uur

Club groep 7 en 8
Vrijdagavond, om de 2 weken bij de Hervormde en Gereformeerde kerk, van 19:30 - 20:45 uur (om de week) 

Club klas 1, 2 en ouder van het voortgezet onderwijs
Vrijdagavond, grote zaal kerkelijk centrum, van 19.30 - 21.00 uur (om de week)

Contactpersonen club:
Jacco Ruitenburg
06-45823842
Peter Hobo
0418-581067

Jeugdactiviteiten Haaften, Hellouw en Herwijnen
Door 3xH, 3xH+ en de Polderbar worden gezellige activiteiten georganiseerd voor jongeren vanaf 12 jaar uit de kerken van Hellouw, Herwijnen en Haaften. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom. De data voor het nieuwe seizoen zijn nog niet bekend, maar wil je op de hoogte gehouden worden, laat het weten aan de contactpersoon.

3xH is voor jongeren vanaf 12 jaar (groep 8 is welkom na de kerstvakantie)
1x per maand op zaterdagavond.
Contactpersoon: Ivonne Noordam, tel. 06-29500121

3xH+ is voor jongeren vanaf 15 jaar.
1x per maand op vrijdag- of zaterdagavond.
Contactpersoon: Adrie Brouwer, tel. 06-27343962

De Polderbar is voor jongeren vanaf ongeveer 17 jaar.
Een paar keer per seizoen op vrijdag- of zaterdagavond.
Heb je ideeën of goede tips voor een activiteit, laat het dan vooral weten!
Contactpersoon: Jacco Ruitenburg, tel. 06-45823842,
mailadres: polderbar@outlook.com
Facebook: “Polderbar”
Instagram: “polderbar3”

Jeugdraad
Het club- en jongerenwerk wordt gecoördineerd vanuit de jeugdraad. Daarin zitten alle clubleiders, onder leiding van de jeugdouderling.
Het dagelijks bestuur van de jeugdraad bestaat uit de volgende personen:
Jeugdouderling:
Alex Ruitenburg
alexenmarleen@live.nl
Kolstraat 32
4171 CZ  Herwijnen
0418-582439

Andere bestuurleden:
Marleen Ruitenburg - Verveer
alexenmarleen@live.nl
Kolstraat 32
4171 CZ  Herwijnen
0418-582439
Marco van Zante Seringenhof 15
4171 BN  Herwijnen
0418-581133

Start- en slotzaterdag
De zaterdag voor de opening van het winterwerk in september wordt ook wel de startzaterdag genoemd. De gehele gemeente, inclusief de jeugd van de clubs, wordt dan voor een gezellige middag van sport en spel in het kerkelijk centrum uitgenodigd. De activiteiten hebben binnen en buiten plaats in de vorm van spelletjes, een puzzelrit of iets dergelijks, soms met een barbecue. Het is dus een start van het winterwerk voor jong en oud, voor iedereen van de gehele gemeente.
De zaterdag voor de afsluiting van het winterwerk, meestal in april, wordt ook wel de slotzaterdag genoemd. Op deze zaterdagmiddag is er voor de jongeren van de clubs een uitje gepland. Iedere keer weer iets anders en iedere keer weer een verrassing. Het kerkblad geeft meer informatie over de start- en slotzaterdag.
terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.