Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
App Hervormd Herwijnen App Hervormd Herwijnen
Flyer kerkapp
Vragenlijst kerkapp

De KerkApp is live!
Zoals beloofd gaan we in dit schrijven wat dieper in op de app voor kerken, de KerkApp. Gebouwd door Donkey Mobile. Tientallen gemeenten maken er inmiddels gebruik van. Ook wij als Hervormde Gemeente Herwijnen hebben inmiddels een eigen app!, alleen toegankelijk voor leden van de eigen gemeente. Afgeschermd en veilig.

Wat is het nut van de KerkApp?
Gebruikers van de Kerkapp in andere gemeenten merken dat de onderlinge betrokkenheid groter wordt. Via de app wordt ook (snel) informatie uitgewisseld. Zo komt bijvoorbeeld het kerkblad in principe al maandagavond in de app te staan. Ook de kerkdiensten staan in de app, met tijden, de voorganger, de doelen van de collecten, de liturgie. Om slechts een paar voorbeelden te noemen.

Wat is het voordeel van de KerkApp?
Een van de grote voordelen is dat heel veel mensen altijd hun mobiele telefoon dan wel hun tablet in de buurt hebben.

Hoe ver zijn we?
De kerkenraad heeft besloten de KerkApp in te voeren, nadat een commissie van tien gemeenteleden de app uitgebreid heeft getest, samen met enkele ‘proefpersonen’ uit de gemeente. Nu is de tijd rijp de app ‘uit te rollen’.

Voor wie is de app?
De app is alléén voor leden van de Hervormde Gemeente Herwijnen. Als iemand zich aanmeldt, volgt altijd een check of hij/zij inderdaad lid is van onze gemeente (al weten we dat meestal wel natuurlijk). De app-beheerders (Hetty van Arkel, Amanda de Bruin, Henk de Bruin, Dik de Joode) voeren de check uit.
Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor ‘gastleden’, met name voor mensen die met ons meeleven maar niet officieel tot onze gemeente behoren. Deze gastleden worden persoonlijk benaderd. Als iemand van buiten de gemeente zich spontaan meldt, volgt altijd eerst intern overleg of iemand wordt toegelaten.

Dat klinkt streng
Klopt, maar in de praktijk zal het reuze meevallen. Juist omdat het gaat om een besloten app, is ‘controle aan de poort’ belangrijk. Zie het maar als controle op toegangskaartjes bij een evenement. Overigens hebben de app-beheerders een verklaring getekend waarin onder meer de geheimhouding is geregeld.

Ik sta te trappelen, hoe kom ik aan de app?
Ga naar de Playstore of de Appstore op uw telefoon of tablet. Zoek op Hervormd Herwijnen. U kunt ook de QR-code scannen die op de flyer in dit kerkblad staat.

En nu?
U downloadt de app. U moet in elk geval een naam en emailadres invullen. Het liefst ook uw telefoonnummer. Verder bent u vrij welke gegevens u wel of niet achterlaat. Donkey Mobile heeft een privacybeleid, dat AVG-proof is. Er gebeurt verder niets met uw persoonlijke gegevens. De afspraken met Donkey Mobile en de afspraken over het gebruik van informatie in de app worden toegevoegd aan het privacy-protocol van onze gemeente. Wie dat in wil zien kan contact opnemen met Dik de Joode (scriba@nhkherwijnen.nl; 06-20047902)

Mooi, en dan?
De app werkt met groepen, rondjes die u boven in uw scherm ziet staan, met een naam en illustratie. U krijgt automatisch toegang tot de groepen Mijn kerk, Hervormd Herwijnen, Onderweg, Kerkblad en Liturgie online. Klinkt het ingewikkeld? Als u de app opent, ziet u het vanzelf. Berichten in deze groepen verschijnen ook in uw eigen tijdlijn.

Wat staat er in die groepen?
De groep ‘Hervormd Herwijnen’ is bedoeld voor algemene berichten; denk aan de brieven over ‘corona en kerkdiensten’. Verder is hier ruimte voor informatie over de kerkdiensten, de liturgie, een link om de diensten te volgen. Na de dienst komen ook de afkondigingen in deze groep. Slechts een beperkt aantal gemeenteleden kan berichten in deze groep plaatsen.
In de groep ‘Onderweg’ kan eigenlijk iedereen iets plaatsen. Bijvoorbeeld een mooi gedicht dat u hebt gelezen, maar ook een foto van een regenboog of van de kerk, een oproep om een fietsclub te beginnen, een verslag van de startmiddag.
In de groep ‘Kerkblad’ komen alle kerkbladen op een rij te staan, in pdf-formaat. In die groep zal verder niet zoveel gebeuren.
Ook hierbij geldt: gewoon de app openen en in de groepen kijken. Er kan eigenlijk niets mis gaan.

Kan iemand die lid is van een groep zomaar van alles posten?
In principe wel. Maar niet iedereen is lid van alle groepen. Een simpel voorbeeld: er is een groep voor de kerkenraad. Daar hebben alleen kerkenraadsleden toegang tot. De groepsbeheerder bepaalt wie wordt toegelaten en wie niet.
Bent u lid van een groep binnen de app, dan kunt u reageren op berichten. Interactief dus!

Zijn er spelregels voor het plaats van berichten waar ik lid van ben?
Uiteraard. Deels staan die al in de algemene voorwaarden etc. van Donkey Mobile, waarmee u akkoord gaat als u toegang krijgt. Verder mag het helder zijn: we gebruiken geen grove taal, we beledigen niemand, we discrimineren niet, we kwetsen niet. De groepen zijn ook niet bedoeld om kritiek te leveren, noch voor het uitdragen van politieke standpunten etc. En u voelt zelf wel aan wanneer een ‘ouwerwets’ mailtje of telefoontje, of gewoon iemand op straat even aanschieten beter op z’n plaats is.
Mocht er iets in een groep verschijnen dat niet voldoet aan de uitgangspunten, dan kunnen de hoofdbeheerders Henk de Bruin of Dik de Joode ‘ingrijpen’, al dan niet in overleg met de kerkenraad. Ook dit klinkt weer erg streng, we denken ook niet dat het nodig zal zijn, maar het is goed om wel even te vermelden.

Zijn er niet meer groepen dan zojuist genoemd?
Zeker wel, er zijn meer groepen. Iedereen kan een groep aanmaken en wordt daarmee automatisch beheerder van zo’n groep. Om een voorbeeld te geven: Leontien van Arkel maakt een groep ‘Crèche’ aan, waarmee zij automatisch beheerder is van die groep. Zij verleent anderen toegang. Vraag u bij het aanmaken van een groep steeds af: is een groep echt functioneel en heeft iedereen die toegang zou moeten hebben, ook echt toegang.

Welke groepen er al zijn?
Via de knop ‘Ontdek’ kunt u zien welke groepen er allemaal zijn, los van waar u al lid van bent  (ga bovenin in ‘Mijn kerk’ staan; onder het icoontje ziet u de knop ‘Ontdek’, druk daarop). U kunt toegang vragen tot een groep. De groepsbeheerder bepaalt of u wordt toegelaten

Ik zie ook onderin het startscherm icoontjes. Waar zijn die voor bedoeld?
Ga er gewoon maar eens op staan. Dan ziet u vanzelf wat u tegenkomt. In ‘Agenda’ verschijnen alle algemene agendaberichten, plus de agendaberichten van de specifieke groepen waarvan u lid bent.
Klikt u op ‘Geven’ dan krijgt u de mogelijkheid een gift te geven, met name voor de collectes. Daarover zo meteen meer.
In ‘gemeente’ ziet u alle leden. Klikt u op een naam, dan krijgt u het emailadres te zien en een overzicht van de groepen waarvan de persoon lid is.
‘Profiel’ bevat uw persoonlijke gegevens. U kunt die zelf aanvullen als u wilt door op ‘bewerken’ te drukken. Na het aanbrengen van wijzigingen op het vinkje rechtsboven tikken. In ‘Profiel’ kunt u ook bepaalde instellingen wijzigen.

Hoe oud moet ik zijn om toegang te krijgen tot de app?
Er is geen leeftijdsgrens. Wel heeft de kerkenraad besloten dat jongeren tot 16 jaar toestemming van hun ouders moeten hebben. Zodra jongeren in die leeftijdsgroep zich aanmelden, nemen we contact op met de ouders.

Ik heb geen smartphone of tablet. Wat nu?
Helemaal niets aan de hand. Het kerkblad blijft verschijnen, de website blijft in de lucht (die is overigens vernieuwd, zie verderop in het kerkblad) en ’s zondags zijn er gewoon afkondigingen. Ook op die manieren blijven we u informeren, net als nu.

Kan ik de app ook gebruiken op pc of laptop?
Nog niet, maar Donkey Mobile werkt daar wel aan.

Komen er nog meer aanpassingen?
Ongetwijfeld. Donkey Mobile voegt geregeld verbeteringen door of biedt extra  gebruiksmogelijkheden. De Kerkapp is in dat opzicht continu in ontwikkeling. We zullen u daarover informeren.

We zouden nog iets horen over collecteren via de app
O ja, dat klopt. Onderaan het scherm ziet u het icoontje ‘Geven’. Als u daarop klikt ziet u bovenaan naast uw foto ‘Mijn saldo’ en de knop ‘Opwaarderen’. Het opwaarderen is vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen. In dit geval legt u geen voorraadje collectebonnen aan, maar een voorraadje euro’s. Onder ‘Saldo’ ziet u de drie collectedoelen van die week, met daaronder nog de zendingsbus en de zondagsschoolcollecte.
Voor elk van de doelen kunt u zelf de hoogte bepalen (via de toetsen – en +). Hebt u de hoogte van de bedragen bepaald, dan druk u op ‘geven’ en worden de bedragen van uw saldo afgeschreven.

Waarom moet ik eerst een bepaald saldo op de app zetten?
Niks moet. Maar elke keer als u een los bedrag zou overmaken, betaalt u 35 cent (binnenkort 29 cent) per transactie. Dat mag natuurlijk, maar het is misschien ook een beetje zonde van het geld. Daarom is het aantrekkelijker eerst ‘euro-voorraadje’ op ‘Mijn saldo’ te zetten en dan bedragen over te maken.

Kunnen kerkrentmeesters of diakenen zien welke bedragen ik overmaak?
Nee, dat kunnen ze niet zien. Zij krijgen alleen algemene overzichten met totaalbedragen, zonder gegevens van de gevers.

Poeh, het is een heel verhaal geworden
Ja, we hebben veel uitgelegd. Maar u hoeft lang niet alles te onthouden, veel wordt vanzelf duidelijk als u de app gebruikt. Ga dus naar de Playstore of de Appstore, zoek naar Hervormd Herwijnen, downloadt de app en meld u aan. Gewoon doen en proberen.

EN LEES UITERAARD DE FLYER DIE SAMEN MET DIT KERKBLAD IS VERSPREID.
Komt u er niet uit: kijk op de lijst met veel gestelde vragen of aarzel niet om contact te zoeken met het speciale A-team (het app hulpteam). Dat is te bereiken via:
apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Bellen of een bericht sturen kan ook:
Leontien van Arkel, 06-48425158
Amanda de Bruin, 0418-582153

Aarzelt u nog?
Probeer het gewoon. Komt u er niet uit: neem contact op met het A-team. En bevalt het na een aantal weken of maanden niet: u kunt u altijd afmelden.

Vernieuwde website
Heel veel mensen hebben de afgelopen jaren de weg weten te vinden naar onze website. De invoering van de Kerkapp vonden we een mooi moment om ook de website een opfrisbeurt te geven. Dirk de Bruijn, die jarenlang op de achtergrond heel veel tijd en energie heeft gestoken in het beheer van de site, vond dat een mooi moment om na jaren het stokje als webmaster over te dragen. We zijn blij dat Leontien van Arkel en Amanda de Bruin hem willen opvolgen. Vanaf deze plaats willen we Dirk de Bruijn hartelijk bedanken voor zijn inzet al die jaren. Een website bouwen is één, zonder mensen die de site beheren en actueel houden heb je er niet veel aan.
 
terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.