Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Laatste nieuws

Laatste nieuws

Presentatie 200 jaar Hervormde Kerk Herwijnen deel 1

Presentatie 200 jaar Hervormde Kerk Herwijnen deel 2

Voor een foto-overzicht van de viering van 200 jaar Hervormde Kerk Herwijnen kijkt u even in het mapje 'Foto's diverse activiteiten'.Liturgie


23 juni 2024 | ochtenddienst | Ds. A.N.J. Scheer

23 juni 2024 | middagdienst | themadienst | Ds. Wilhelm Roseboom


Info diaconale werkvakantie bij De Herberg 
Zie hier voor meer info.


Afkondigingen:

(Afkondigingen worden op de website geplaats ná de ochtenddiensten. De liturgieën worden vóórafgaande aan de diensten op de site geplaatst).

Hervormde Gemeente Herwijnen
Afkondigingen zondag 23 juni 2024

Voorganger is proponent Scheer (Huizen).

Collecten
De eerste collecte is voor de Evangelisatiecommissie. De tweede voor het werk door de kerkrentmeesters, de derde is voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanmiddag houden we weer een themadienst te houden, waarin ds. Roseboom hoopt voor te gaan. Let u op het aanvangstijdstip, de dienst begint om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
We willen iedereen die een creatie heeft gemaakt tijdens de onlangs gehouden workshops vragen, die kunstwerken mee te nemen naar de dienst. U en jij kunnen ze afgeven bij de ingang van de kerk.

Volgende week zondag, D.V. 30 juni
9.30 uur: ds. Roseboom
18.30 uur: ds. Stijf (Ede)

Volgende week zondagmiddag is er weer een tentdienst, die om 14.30 uur begint. De dienst wordt geleid door ds. Roseboom en ds. Groot Karsijn. Het thema is:  Oranje, Boven. De muzikale begeleiding is in handen van de band 4tune. Iedereen is van harte welkom.

Voorbede
We bidden voor de zieken en voor alle mensen die onderzoeken, behandelingen of operaties moeten ondergaan. We bidden voor mensen die in afwachting zijn van uitslagen van onderzoeken. En voor mensen die verblijven in tehuizen en klinieken.

We bidden voor Mieke van de Minkelis (Sliedrecht), die is opgenomen op de hospiceafdeling van verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht.

Verkiezing ambtsdragers
Arjo Hobo (Gellicum) heeft zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard.
Thomas Blom (Achterweg) heeft bedankt voor zijn benoeming tot diaken.
Daarmee zijn nog twee vacatures diaken open, de kerkenraad beraadt zich op de invulling ervan. We zullen het verkiezingswerk straks opdragen in de voorbede.

 
lees meer »
 
Rekeningnummers Hervormde Gemeente Rekeningnummers Hervormde Gemeente

Bank- en gironummers

Doel Bank Bankrekeningnummer
College van kerkrentmeesters RABO of
ING
NL42 RABO 0328000531
NL10 INGB 0000950925
Diaconie SKG NL41 RABO 0373740026
Kerkradio SKG NL19 RABO 0373740034
Administratie kerkblad RABO NL82 RABO 0328024643
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.