Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Laatste nieuws

Laatste nieuws

Link met reisverslagen van de Gambia-reis 

Hier leest u de reisverslagen vanuit Gambia. 

Weer thuis uit Gambia

Hier een korte terugblik op de reis naar Gambia.


Liturgie
14 aug. 2022 - ochtenddienst
14 aug. 2022 - avonddienstAfkondigingen:

(Afkondigingen worden op de website geplaats ná de ochtenddiensten. De liturgieën worden vóórafgaande aan de diensten op de site geplaatst).

Hervormde Gemeente Herwijnen
Afkondigingen zondag 14 augustus  2022 ochtend

Voorganger is proponent Mostert (Leerdam).
 
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters en de derde collecte is voor pastoraat en prediking.

Diensten
Vanavond
18.30 uur: Ds. Hogenhout (Langerak)

Diensten van volgende week zondag, DV 21 augustus
10.30 uur (!!): ds Groot Karsijn,  afsluiting Vakantie Bijbel Spelweek.
Deze gezamenlijke openluchtdienst wordt gehouden op het terrein van de ijsclub en begint om half elf. Let u dus op de aanvangstijd. In de dienst wordt ook stilgestaan bij de start van het nieuwe schooljaar. U kunt uw eigen stoel, kleed of paraplu meennemen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. De dienst is ook online te volgen.
18.30 uur: ds. Markus (Leerdam)

Voorbede
We bidden voor de zieken en voor alle mensen die onderzoeken, behandelingen of operaties moeten ondergaan, en voor mensen die in afwachting zijn van uitslagen van onderzoeken.

Rob van Santen (Achterweg) is deze week opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem, vanwege een infectie aan zijn voet

Vakantie Bijbel Spel Week
Dinsdag gaat Vakantie Bijbel Spel Week van start. Woensdagavond hopen we een tieneravond te houden voor iedereen die op de middelbare school zit of er dit jaar heen gaat. Tieners kunnen zich nog
opgeven via de site van de Vakantie Bijbel Spel Week of bij Edwin van Noord. 
lees meer »
 
Rekeningnummers Hervormde Gemeente Rekeningnummers Hervormde Gemeente

Bank- en gironummers

Doel Bank Bankrekeningnummer
College van kerkrentmeesters RABO of
ING
NL42 RABO 0328000531
NL10 INGB 0000950925
Diaconie SKG NL41 RABO 0373740026
Kerkradio SKG NL19 RABO 0373740034
Administratie kerkblad RABO NL82 RABO 0328024643
 
 
 
 
Online diensten

Deze zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.