Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Pastoraat

Pastoraat

Wijkpastoraat
Voor de uitvoering van het pastoraat door de ouderlingen, is de gemeente opgedeeld in een aantal wijken. Samen met bezoekbroeders, diakenen en overige bezoekwerksters en -werkers zijn zij verantwoordelijk voor de pastorale zorg in hun wijk. Bezoekbroeders en diakenen assisteren de wijkouderlingen bij het huisbezoekwerk. Eén van de ouderlingen bezoekt eveneens de 'geperforeerde' gemeenteleden. Dit zijn mensen uit andere plaatsen, die met de Hervormde Gemeente van Herwijnen meeleven en daar officieel staan ingeschreven. Bezoekmedewerksters en -werkers zijn gemeenteleden die het fijn vinden om anderen aandacht te geven en pastoraal in de gemeente bezig te zijn. Zij rapporteren aan de wijkouderling of de predikant bij eventuele bijzondere pastorale vragen of noden. De pastorale zorg wordt vanaf 1 maart 2020 verzorgd door onze eigen predikant ds. Wilhelm Roseboom.

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag: - per telefoon op 0418-581505; - per telefoon of app 06-14600988; - of per mail via wmroseboom@gmail.com . Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn kunt u contact opnemen met de technisch scriba Dik de Joode via 06-20047902.

Er is veel pastoraal en diaconaal werk in de gemeente te doen. Hulp is daarom altijd van harte welkom. Heeft u belangstelling voor dit werk? Neem dan contact op met de scriba 06-20047902, of met één van de overige kerkenraadsleden (zie kerkenraad). Van harte aanbevolen!

Wijkindeling Hervormde Gemeente Herwijnen

Wijkindeling
Overzicht wijkindeling en bemensing
Hieronder vindt u de wijkindeling en de namen van de wijkouderlingen, wijkcoördinatoren, bezoekbroeders, bezoekzusters en wijkteamleden. 

Wijk 1:
Balderiklaan, Basil Scarfflaan, Biermanlaan (m.u.v. Perengaarde) Boellaardlaan, Boutlaan, Kolfflaan, Molenkamp (nr 17-25), Mijnliefflaan, Vermeulenlaan, Vervoornlaan
Wijkouderling: Marco van Zante
Bezoekbroeder: VACATURE
Wijkteamleden: Helma van Mourik en twee VACATURES.

Marco van Zante
email: mjvanzante@gmail.com
Seringenhof 15
4171 BN
0418-581133
06-12548552Wijk 2:
Kolstraat, Molenkamp 1 t/m 15 (oneven), Molenstraat,  Onderweg, Peperstraat, Pieterswaard, Rij en Uitweg, Schoutensteeg, Sluimerskamp (m.u.v. Sluimerskamp 18, Zorgcentrum Avondlicht), Strobbel, Waaldijk, Wadensteinsesteeg
Wijkcoördinatoren: Rob van Santen en Heiltje van Santen
Wijkteamleden: Marleen Ruitenburg, Dicky Zeiderveld en Wil van Willigen.

Rob en Heiltje van Santen Achterweg 93 0418-581318Wijk 3:
Achterweg, Bommelweg, Breede Kampen, Jacob de Jonghstraat, Korshof, Meerenburg, Raayweg, Zandsteeg
Wijkouderling: Arno van der Meijden
Bezoekbroeders: Teus Hijkoop en Johan Blom
Wijkteamleden: Hanny van der Meijden, Jolisa van Zanten en Monique Hobo 

Arno van der Meijden
arnokerk64@gmail.com
Nieuwe Steeg 67
4171 CW  Herwijnen 
06-51926523
0418-582214Wijk 4:
Berkenlaan, Geerstraat, Jasmijnhof, Kromme Akkers, Lijsterbeslaan, Lindenlaan, Meidoornlaan, Nieuwe Steeg, Parallelweg, Rozenstraat, Seringenhof, Vlierhof, Wilgenlaan, WillemAlexanderstraat, Zworrelstraat (ten oosten en ten westen van de Nieuwe Steeg)
Wijkouderling: Lenard van Maaren
Bezoekbroeder: VACATURE
Wijkteamleden: Petra Vervoorn, Tien van Mourik, Dirk van Arkel

Lenard van Maaren
lenard.v.m@gmail.com
Breede Kampen 30
4171 AV  Herwijnen
06-23104880Wijk 5:
Woon- en Zorgcentrum Avondlicht: Sluimerskamp 18 en Biermanlaan 2 (Perengaarde), Molenkamp 32 t/m 90 Bezoekbroeder: Dirk van Arkel

Dirk van Arkel
dirkarkel@live.nl
Molenkamp 7
4171 BT  Herwijnen
0418-582269
06-57564432Wijk 6:
Gebied ten noorden van de Graaf Reinaldweg: Bloklandweg, Gasthuisweg, Laarweg, Lingedijk, Mert, Nieuwe Steeg, Peersteeg, Nieuweweg, Tiendweg, Vijfhoevenweg, Wadensteinsesteeg
Wijkouderling: Marco van Zante
Bezoekbroeder: VACATURE

Marco van Zante
mjvanzante@gmail.com
Seringenhof 15
4171 BN  Herwijnen
0418-581133
06-12548552Wijk woonplaatsen buiten Herwijnen, gemeenteleden die buiten Herwijnen wonen in:
- Arkel, Enspijk Heukelum, Kedichem, Meteren en Tiel: wijkouderling Arno van der Meijden
- Haaften: wijkouderling Lenard van Maaren
- Hellouw: wijkcoördinatoren: Rob van Santen en Heiltje van Santen
- Vuren: wijkouderling Marco van Zante

(contactgegevens: zie hierboven bij de andere wijken)

Jeugdpastoraat
Onze jongeren kunnen op hun verzoek thuis of elders worden bezocht voor een gesprek. Als daar behoefte aan is, neem dan contact op met de jeugdouderli

Alex Ruitenburg
alexenmarleen@live.nl
Kolstraat 32
4171 CZ  Herwijnen
0418-582439


Bezoekwerk
- Predikant
- De wijkouderling
- Bezoekwerksters en - werkers

Pastoraat bij ziekte
- In het ziekenhuis
- Langdurig ziek
- In een tehuis

Bezoek in bijzondere omstandigheden
- Nieuw in de gemeente
- Bezoek bij geboorte
- Bezoek bij overlijden
- Bezoek bij jubilea
- Pastoraat; leden buiten Herwijnen

De wijkouderling
De wijkouderling draagt, samen met zijn bezoekbroeder of een diaken, zorg voor het pastorale werk in dat deel van de gemeente dat aan hun zorg is toevertrouwd. De hoofdtaak daarin vormt het reguliere huisbezoek aan alle leden van de Hervormde Gemeente in hun wijk. Na de afspraak volgt een bezoek. In het geval van huisbezoek aan een gezin stellen we het op prijs als alle gezinsleden aanwezig zijn. Het streven is dat mensen eenmaal in de twee à drie jaar huisbezoek krijgen.

Pastoraalwerk in Woon- en zorgcentrum Avondlicht
De algemene pastorale zorg voor de Hervormde bewoners van Woon- en zorgcentrum Avondlicht wordt namens en op verzoek van de kerkenraad verricht door de heer J. van Kuilenburg. Hij draagt zorg voor de contacten tussen de bewoners en de predikant/kerkenraad.

Bezoekwerksters en -werkers
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die geen kerkradioaansluiting hebben ontvangen naast het reguliere huisbezoek van de wijkouderling en de bezoekbroeder, krijgen tweemaal per jaar bezoek van een gemeentelid die deze bezoeken namens de kerkenraad brengt als bezoekwerkster of -werker.

Pastoraat bij ziekte

In het ziekenhuis
Indien u bezoek wenst van de predikant gedurende de periode die u in het ziekenhuis verblijven moet, wilt u dan bij opname in het ziekenhuis de scriba of de predikant daarvan op de hoogte (laten) brengen? Indien gewenst wordt uw ziekenhuisopname ook in de kerkdienst en in het kerkblad vermeld, zodat voor u gebeden kan worden. Ook geeft het gemeenteleden de mogelijkheid u een blijk van bemoediging te sturen in de vorm van een kaartje. Wilt u ook laten weten aan scriba of predikant wanneer u teruggekeerd bent uit het ziekenhuis? Het ligt in de bedoeling u ook te bezoeken na thuiskomst.

Langdurig ziek
Langdurig zieken hebben de bijzondere aandacht van onze predikant ds. Roseboom en van de wijkouderling.

In een tehuis
Gemeenteleden die elders in een tehuis verblijven, hebben de bijzondere aandacht van onze predikant ds. Roseboom en van de wijkouderling.

Bezoek in bijzondere omstandigheden

Nieuw in de gemeente
Hervormde leden die nieuw zijn komen wonen in Herwijnen, of zij die met de Hervormde Gemeente van Herwijnen willen gaan meeleven worden bezocht door leden van de nieuw-ingekomenen-commissie.

Bezoek bij geboorte
Als felicitatie namens de gemeente wordt u na de geboorte van een kind bezocht. Nadat de scriba en/of de predikant een geboortekaartje heeft ontvangen, zal contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken. Als u de kerkenraad informeert wordt de geboorte in principe ook afgekondigd in de kerkdienst.

Bezoek bij overlijden
Als een partner of gezinslid overlijdt kunt u contact opnemen met ds. Roseboom (wmroseboom@gmail.com of 06 – 14600988) of met technisch scriba Dik de Joode: scriba@nhkherwijnen.nl 06-20047902

Bezoek bij jubilea
Heeft u iets speciaal te vieren, zoals bijvoorbeeld een huwelijksjubileum en vindt u het fijn dat de kerk op de hoogte is en er aandacht aan besteedt? Neem dan contact op met ds. Roseboom (wmroseboom@gmail.com of 06 – 14600988 of met technisch scriba Dik de Joode (scriba@nhkherwijnen.nl 06-20047902).

Pastoraat; leden buiten Herwijnen

Perforeren
Wanneer u meeleeft met de Hervormde Gemeente van Herwijnen, maar niet in Herwijnen woont, bestaat toch de mogelijkheid lid te worden van de gemeente. U 'verhuist' dan administratief en pastoraal naar de Hervormde Gemeente van Herwijnen, terwijl u elders blijft wonen. 'Perforeren' heet dat.
Voor vragen kunt u zich wenden tot de technisch scriba:

 

Scriba:
Dik de Joode
scriba@nhkherwijnen.nl

 

Telnr.:
06-20047902

Predikant:
Ds. W.M. Roseboom
wmroseboom@gmail.com

Waaldijk 137 
4171 CC  Herwijnen

Telnr.:
0418-581505
06-14600988

 

 

terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.