Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Diaconie

Diaconie


Bloemengroet
De diaconie verzorgt de bloemengroet. De bloemen zijn bedoeld als blijk van meeleven in moeilijke, verdrietige, maar ook blijde omstandigheden. Als kerk zijn we niet altijd (direct) op de hoogte van de mensen die om die reden voor een bloemetje in aanmerking komen. Daarom willen we u vragen om dit aan de diaconie of andere kerkenraadsleden te melden.
E-mail: diaconie@nhkherwijnen.nl telefonisch doorgeven aan één van de diakenen kan ook.


Kerkauto
Graag brengen wij de kerkauto onder uw aandacht. De kerkauto is beschikbaar voor vervoer van en naar de zondagse erediensten.
Heeft u problemen met vervoer, bijvoorbeeld omdat de donkere dagen er weer aankomen? Schroom niet om een beroep op ons te doen. Neem contact op met één van de diakenen of mail naar: diaconie@nhkherwijnen.nl

Kerktelefoon
Voor informatie en/of vragen rondom de kerktelefoon is diaken Arjan Boote contactpersoon. Hij is te bereiken via 06-23371543;
U kunt ook mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl

Kerkdienst gemist
Ook zonder kerkradio zijn de kerkdiensten, direct, maar ook later, te beluisteren via internet of een app via ‘Kerkdienst gemist.
Link naar onze gemeente: klik hier.
Maar het kan ook via een app op Apple- of Android-smartphone die is te installeren via de Apple Play store of via de Android Play Store. 
De diensten zijn ook vanaf de kerkdienstgemist pagina te downloaden.
De diensten zijn ook in beeld te volgen, via deze link.

Voor vragen kunt u terecht bij diaconie@nhkherwijnen.nl

Uitzenden en terug beluisteren van rouw- en trouwdiensten
Het is steeds meer gebruikelijk om deze diensten op dezelfde manier uit te zenden als de reguliere kerkdiensten. Mensen die niet in staat zijn om deze diensten bij te wonen kunnen op deze manier de diensten beluisteren.
Dit kan rechtstreeks via de kerkradio of via internet (ook in beeld) maar ook direct en later via ‘Kerkdienst gemist’
link naar onze gemeente: klik hier.

Maar het kan ook via een app. Deze is te downloaden via de Apple appstore of via de Android PlayStore.
De diensten zijn ook vanaf de kerkdienstgemistpagina te downloaden.
Als u dat wenst, kan de dienst op een USB- stick worden gezet.  
Als er bezwaren zijn om de dienst openbaar uit te zenden, kunt u dat melden bij de contactpersoon van de kerk of aan de uitvaartverzorger.
In alle gevallen van bijzondere diensten graag de aanvangstijden doorgeven zodat de diensten ingebracht kunnen worden in het systeem van kerkdienstgemist.
Mailadres kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
Of: scriba@nhkherwijnen.nl

 https://www.nhkherwijnen.nl/Images/Schuldhulp.jpg
SchuldHulpMaatje
Op initiatief van de diaconieën van de kerken in Lingewaal, is in het verleden de stichting Schuld Hulp in Lingewaal opgericht. De stichting werkte onder de naam SchuldHulpMaatje Lingewaal. Met de herindeling per 1 januari 2019 is SchuldHulpMaatje Lingewaal opgegaan in de schuldhulporganisatie voor de gehele gemeente West Betuwe.

Het doel van Schuldhulpmaatje is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met financiële problemen, door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.
Deze mensen zijn door omstandigheden, onvermogen of eigen schuld terechtgekomen in een situatie waarin sprake is van problematische schulden. Hun situatie wordt nog moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Het vertrouwen in de hulpverlening en hun motivatie om weer hulp te zoeken zijn vaak weg. In deze situatie kan een SchuldHulpMaatje een vertrouwenspersoon zijn die de cliënt gedurende een jaar of langer wekelijks motiveert, begeleidt en persoonlijke aandacht geeft. Op die manier kan hij of zij het vertrouwen in de hulpverlening en de kans op een betere toekomst herstellen.
Met een laagdrempelige aanpak worden mensen ondersteund bij het voorkomen en oplossen van problemen bij schulden. Er wordt geen onderscheid gemaakt. iedereen kan hulp vragen, de hulp is uitdrukkelijk niet kerkgebonden. De aanpak is aanvullend op de hulp vanuit reguliere organisaties op dit terrein. De hulp is bedoeld als voorbereiding op de uiteindelijke hulpvraag bij reguliere instanties. De SchuldHulpMaatjes zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd.
Er zijn ongeveer 30 maatjes actief; er zijn ook Maatjes voor hulp aan jongeren.
Vanuit verschillende instanties, zoals Welzijn West Betuwe, de WMO-consulent, het Sociaal Team, de kerken, Kleurrijk Wonen et cetera kan een hulpvrager worden doorverwezen naar SchuldHulpMaatje.


Stichting SchuldHulp West Betuwe ontvangt voor de kosten die worden gemaakt voor onder meer de opleiding van Maatjes een bijdrage van de gemeente, sommige diaconieën en caritasinstellingen.
SchuldHulpMaatje West Betuwe is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje.
Voor meer informatie en of hulpvragen, zie www.shmwestbetuwe.nl of coordinator@shmwestbetuwe.nl 
E-mail adres: diaconie@nhkherwijnen.nl of telefonisch via één van de diakenen.
Landelijke Websites: 
Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening. 
MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen. 
Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven.

 
terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.