Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Zending en evangelisatie

Zending en evangelisatie

 

De evangelisatie- en zendingscommissie houdt zich bezig met stimulering en afstemming van de diverse missionaire taken van de gemeente. Deze commissies proberen mogelijkheden te creëren om zinvol inhoud te geven aan zending en evangelisatie. Om zo de opdracht van Christus te mogen vervullen door als gemeente relevant te zijn voor onze omgeving dichtbij en ver weg. Door het evangelie te brengen aan allen, die God op onze weg brengt. Om zo Gods Koninkrijk uit te breiden en mensen te redden. Voor informatie:

Verspreiding zendings- en evangelisatiemateriaal
Dit werk is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk en wordt afwisselend door één van beide kerken uitgevoerd. Een groep gemeenteleden bezorgt, voorafgaand aan het Kerstfeest en het Paasfeest, huis-aan-huis het blad ECHO en de Elisabethbode. Voor de diensten of samenkomsten tijdens deze feestdagen worden onze dorpsgenoten actief uitgenodigd. Voor informatie over of deelname aan nodigen we u uit contact op te nemen met Alex Ruitenburg.

Contact evangelisatiecommissie
Leny Slingerland
lenykerkhoven@hotmail.com
Wadesteinsesteeg 2
4171 CM  Herwijnen
06-13625839

In de aanloop naar Kerst houden de beide kerken gezamenlijk een evangelisatie-actie in het dorp, vooral door huis-aan-huis iets aan te bieden. Voor meer informatie: Alex Ruitenburg.

De zendingscommissie

De zendingscommissie heeft contact met het zendingsechtpaar die onze gemeente financieel ondersteunt. Momenteel zijn dat William en Monica Jansen op de Filipijnen. Daarnaast organiseren zij geregeld lectuurpakketten voor voormalig oostbloklanden, die gemeenteleden dan kunnen verzenden. Ook dragen zij zorg voor de voorjaarszendingscollecte.

Contact zendingscommissie:

Amanda de Bruin
amandadebruin@upcmail.nl
Achterweg 97
4171 BB  Herwijnen
0418-582153

Project GZB

Onze gemeente ondersteunt het zendingsechtpaar William en Monica Jansen die in maart 2023 worden uitgezonden naar de Filipijnen. Via onderstaande link vindt u meer informatie.
https://www.gzb.nl/landen/filippijnen
terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.